Program konferencie FM Camp 2024

Časy a poradie prednášok sú predbežné a do začiatku konferencie budú ešte upravené.

(zobraziť detaily všetkých prednášok)

23. 05. 2024 (štvrtok)

8:009:00Registrácia účastníkov 

09:0010:10Aragorn Meulendijks, The Coming Wave. Digitálna hranica pre ľudské podmienky 
(detaily prednášky)
Prednáška holandského rečníka Aragorna Meulendijksa sa zameriava na významné trendy v oblasti umelej inteligencie a ich vplyv na budúcnosť. Meulendijks argumentuje, že existuje jasná historická trendová línia vo vzniku umelej inteligencie, ktorá nám umožňuje predpovedať jej smerovanie do budúcnosti. Tento vývoj bude mať hlboký vplyv na udalosti v nasledujúcich dvoch desaťročiach.

V rámci tejto diskusie bude zvláštny dôraz kladený na rýchly rozvoj technológie a jeho vplyv na trh práce, ekonomiku a spoločnosť ako celok. Tento rýchly pokrok úplne naruší tradičné pracovné procesy a štruktúry, čo vyvolá zmenu v paradigme ekonomickej činnosti a spôsobí zásadné zmeny v sociálnej dynamike.

Nakoniec sa prednáška dotkne aj otázky vstupu do záverečnej fázy priemyselnej revolúcie. Meulendijks tvrdí, že sme svedkami záverečných fáz tohto historického procesu, ktorý môže znamenať radikálne zmeny v spôsobe, ako vnímame a riadime výrobné procesy a interakcie medzi spoločnosťou a technológiou.
10:1010:25Ing. Igor Stanek, CHASTIA s.r.o.Slávnostné otvorenie konferencie a privítanie účastníkov 
(detaily prednášky)
Privítanie a otvorenie jubilejného ročníka konferencie FM Camp 2024. Tento rok so zameraním na umelú inteligenciu, dekarbonizáciu a ESG, nájomné bývanie a financovanie projektov pre verejnú správu.

Organizačné informácie pre hostí konferencie.
10:2510:50Ing. Michal Hesek, KOOR, s.r.o.Aktívne budovy – prínos nových technológií a zmena konceptu budov  
(detaily prednášky)
Prednáška sa zaoberá transformáciou energetických konceptov v budovách a areáloch v dôsledku nových technológií a požiadaviek trhu s energiami. Zameriava sa na dopad ESG (nefinančný report ) na tieto objekty a na požiadavky a riešenia v oblasti technológií. Vysvetľuje potrebu energetickej správy a manažmentu budov, areálov pre klientov a zdôrazňuje význam začiatku práve s týmto manažmentom ako kľúčovým prvkom pre riadenie budovy do budúcna ako aktívneho člena trhu s energiami.
10:5011:10Prestávka na kávu
11:1011:35Martin Hudec , Hoval SK spol. s r.o.Riešenie nadradeného riadiaceho systému od výrobcu zdrojov tepla: Hoval Supervisor! 
(detaily prednášky)
Prezentácia možností vizualizácie a riadenia Hoval systémového riešenia, jednoduchým a bezstarostným systémom Hoval Supervisor Cloud. Supervisor Cloud by mal priniesť investorom a užívateľom možnosť, vidieť, upravovať a spravovať systémy vykurovania, chladenia a vetrania v svojich priestoroch.
11:3512:00Ing. Vladimír Orovnický, DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - SLOVAKIA s.r.o.Inovácie vo vzdelávaní a rekvalifikácia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 
(detaily prednášky)
Technológia tepelných čerpadiel rapídne napreduje každým rokom, no kvôli chýbajúcim odborníkom nedokážeme využiť množstvo technologických benefitov. Problémom je absencia vzdelávania v základných fyzikálnych princípoch, bez ktorých nedokážeme naplno využiť potenciál technológie s ktorou pracujeme. Vzdelávanie je kľúčovým faktorom, no školy často nemajú odborníkov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Daikin a Duálna akadémia spolupracujú na projekte, ktorý si kladie za cieľ zmeniť a inovovať vzdelávanie a rekvalifikáciu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. 
12:0013:00Jana Slačková, KOOR, s.r.o.Panelová diskusia - Praktické skúsenosti s financovaním dekarbonizácie prostredníctvom zelených dlhopisov, ESG 
(detaily prednášky)
Diskutujú: Ing. Milan Orlovský (KOOR, s.r.o.), Lucie Půžová (Českomoravská Nemovitostní a.s.), Mgr. Barbora Balunová (L/R/P advokáti, s.r.o.)
13:0014:15OBED v reštaurácii High Tatras, AQUACITY Poprad
14:1514:40Viktor Beláň, HERZ, spol. s r.o.
Ing. Patrik Durdiak, HERZ, spol. s r.o.
Príklad aplikácie kotla na biomasu v reálnom projekte a praktické využitie armatúr pre správcov bytových domov a výrobcov tepla. 
(detaily prednášky)
V reálnom príklade z praxe chceme ukázať, ako sa dá inplementovať kotol na biomasu do jestvujúceho stavebného objektu, kde je treba určitú dávku prisôsobenia sa, a rozptíliť tak možné obavy investorov ohľadne neriešiteľnosti alternatívnych zdrojov energie, prípadne inšpirovať odbornú verejnosť, že technológia vykurovania pomocou biomasy je za našej pomoci zvládnuteľná , výhodná a hlavne šetná k životnému prostrediu. Ukážeme si ako vzniká projekt a tak isto aj reálne zábery produktu HERZ po realizácii projektu.  
14:4015:00Ing. Lucie Půžová, Českomoravská Nemovitostní a.s.Rekonstrukce budovy na Václavském náměstí 
(detaily prednášky)
15:0015:20Ing. Patrik Zúrik, Mark2 Corporation Slovakia s. r. o.Automatizácia a digitalizácia v komerčných objektoch 
(detaily prednášky)
Táto prednáška sa zameriava na otázku riešenia automatizácie a digitalizácie v komerčných objektoch s využitím vzdialeného dohľadu a manažmentu bezpečnostných a protipožiarnych systémov a ich nadstavbových systémov. Rovnako bude klásť dôraz na autonómny proces vstupu a výstupu z objektov, vďaka Welcomo. Cieľom je diskutovať o význame týchto technológií pri zefektívnení a optimalizácií logistických procesov v rôznych prostrediach.
15:2015:40Prestávka na kávu
15:4016:00Ing. Erik Vodhánel, Viessmann, s.r.o.Odborné pracovisko energetiky pre vzdelávanie nových generácií 
(detaily prednášky)
Dekarbonizácia, udržateľnosť, ochrana klímy, využívanie obnoviteľných zdrojov energie,.. to sú len niektoré z kľúčových tém, ktorými je potrebné sa v modernej energetike zaoberať. Je potrebné neustále zvyšovať odbornosť a záujem o nové technológie najmä u mladých generácií a stavba odbornej učebne je skvelý začiatok.
16:0016:20Ing. Peter Brestovanský, CHASTIA s.r.o.
Ing. Tomáš Polák, CHASTIA s.r.o.
Ako sme pasportizovali 160 retailových predajní po celom Slovensku 
(detaily prednášky)
16:2016:40Ing. Tomáš Hollý, Techno box services s.r.o.Digitalizácia v životnom cykle budovy 
(detaily prednášky)
16:4017:00Prestávka na kávu
17:0017:20Ing. Michal Iľaš, KODYS SLOVENSKO, s r.o.
Mgr. Petra Steindlová, Unilabs Slovensko, s. r. o.
RFID technológia výrazne skrátila čas inventúry majetku v spoločnosti Unilabs Slovensko 
(detaily prednášky)
Každá spoločnosť má majetok. Ako však mať prehľad a vždy vedieť, kde sa čo nachádza? Ako je možné rýchlo, jednoducho a presne vykonávať inventúru majetku? Na príklade siete laboratórií Unilabs Slovensko si povieme, ako u nich prebiehalo zavedenie systému evidencie majetku s využitím RFID technológie, ako u nich vyzerá inventúra majetku, ako systém EVIDEI funguje a čo Unilabsu prináša.
17:2017:40Juraj Szabo, Husqvarna Slovensko, s.r.o.Robotizácia údržby verejnej zelene 
(detaily prednášky)
Preskúmajte nové trendy a inovácie v oblasti údržby verejných zelených plôch. Objavte výhody robotizácie a moderných technológií pre efektívnejšiu a ekologickejšiu údržbu verejných priestranstiev. Zistite, ako môžu nové prístupy a technológie prispieť k udržateľnému a esteticky príjemnému prostrediu vo Vašom prostredí. Príďte sa inšpirovať a zdieľať skúsenosti na tomto podujatí!"
17:4018:00Ing. Jakub Jamnický, MPH, DHA, a.s.Využitie AI v modernej nemocnici 
(detaily prednášky)

Spoločenský večer

18:3020:30Spoločenský večer v bazénoch Blue Diamond v AQUACITY Poprad, občerstvenie, drinky, zábava.
21:0001:00Spoločenský večer v priestoroch Reštaurácie High Tatras v AQUACITY Poprad, občerstvenie, drinky, zábava.

24. 05. 2024 (piatok)

8:159:00Registrácia účastníkov
09:0009:55Lenka Buchláková, Televízia TA3Panelová diskusia - Nájomné bývanie 
(detaily prednášky)
Diskutujú: Lenka Buchláková (Televízia TA3), Ján Palenčár, JUDr. Ing. Rastislav Roško, LL.M. (L/R/P advokáti, s.r.o.), Maroš Ovčarik (PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s.), Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA. (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)
09:5510:15Ing. Peter Horáčik, SALTO Systems, S.L.Homelok - moderné riešenie bytových domov 
(detaily prednášky)
10:1510:35Ing. Ján Michlík, Phillip a.s.Nájomca v hlavnej úlohe! 
(detaily prednášky)
Automatizácia manažmentu v nájomnom bývaní je dnes na pokročilej úrovni. Ako však prepojiť svet FM a koncového nájomcu tak, aby bolo dlhodobé i krátkodobé bývanie čo najväčším zážitkom?
10:3510:50Prestávka na kávu
10:5011:10Ing. Stanislav Plevák, Slovenská sporiteľňa, a.s.Možnosti financovania projektov pre verejný sektor“ 
(detaily prednášky)
Jednou z možností ako financovať samosprávy ale aj  celý verejný sektor sú i úvery z komerčných bánk. Slovenská sporiteľňa ponúka financovanie projektov ako sú napríklad investície pre oblasť správy majetku, výstavba nájomných bytov a  energetické úspory v stávajúcich budovách- tzv. zelené úvery. Využívané môžu byť zvýhodnené úvery v spolupráci s  bankami EÚ.
11:1012:05Ing. Ondrej Kavka, Mesto PopradPanelová diskusia - Financovanie FM projektov pre samosprávy 
(detaily prednášky)
Diskutujú: Ing. Ondrej Kavka (Mesto Poprad), Mgr. Lukáš Penxa (MsÚ Poprad), Ing. Silvia Šifrová (Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.), Ing. Stanislav Plevák (Slovenská sporiteľňa, a.s.), Ing. Peter Pajerchin (Brantner, s.r.o.)

Exkurzia

12:3014:00Exkurzia v areáli spoločnosti LUNYS v Poprade - Matejovciach 
(detaily prednášky)